سبزیجات تازه،خشک و سرخ بدون دخالت مستقیم دست، توسط دستگاه پاک و با بهترین سیستم شستشو و ضدعفونی شده و خشک شده تا آب باقی مانده در سبزی از بین برود
و اماده خردکردن توسط دستگاه خردکن سبزی میشوند و یا توسط  دستگاه خشک کننده سبزی، خشک میشوند و یا آماده سرخ کردن با بهترین و کمترین روغن و توسط سیستم انجماد سریع منجمد میشوند

 

محمد حمیدی
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.